Fylkesvei 705 er åpnet igjen etter at den ble stengt mellom Stugudal og Brekken.

Veien ble stengt ved fire-tida mandag morgen.

Vegtrafikksentralen melder om vanskelige kjøreforhold på strekningen.