Torsdag var det kommunestyremøte i Røros og fredag formiddag gikk ordfører Hans Vintervold gjennom noen av vedtakene som ble gjort på møtet.

Ny motorferdselslov i utmark og omstillingsprosjekt var to av sakene som mange har sterke meninger om: