Kulturens Venner i Tydal gir ikke opp Idrettshuset.

Styreleder Tore Lunden håper de folkevalgte bevilger nødvendige midler for å få gjenåpnet huset: