Røros lufthavn hadde i februar en vekst i antall passasjerer på 1,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I februar reiste totalt 2022 benyttet passasjerer via Røros lufthavn.

- Vi er glad for at nedgangen fra januar er snudd til et positivt tall, sier lufthavnsjef Gudbrand Rognes.