Den ideelle organisasjonen DRIVE Norge ble etablert i 2009, og har siden den gang drevet aktivitetstilbudet Kjør for livet som gir motorinteressert ungdom muligheten til å kjenne på mestring, og det å være en del av et godt lag.

- Våre ungdommer har ukentlige kveldssamlinger, hvor det viktigste for oss er at de finner noe de brenner for, samtidig som de gjør det sammen med andre som de trives i lag med. Vårt hovedfokus er å få ungdom gjennom de mest utsatte fasene i livet. Det er mange som bare tror vi bare mekker og bygger biler biler, men vi bygger folk, sier daglig leder i DRIVE Norge, Jeanette Sørmoen-Børseth.

DRIVE sine Kjør for livet-klubber gir motorinteressert ungdom muligheten til å kjenne på mestring i et trygt og godt lag. Foto: DRIVE Norge

Gode resultater

For fire år siden startet SINTEF den store jobben med å evaluere DRIVE sine 19 Kjør for livet-klubber rundt om i landet, på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune.

I februar ble det lansert en omfattende rapport fra SINTEF som viser at 87% av ungdommene som har deltatt i Kjør for livet står minimum ett år lengre i skolen. En vesentlig andel av deltakerne får også en betydelig bedre psykisk helse – og flere enn 36% deltar i nye fritidsaktiviteter utenfor DRIVE sitt tilbud, etter deltagelsen.

- Rapporten viser at Kjør for livet-programmet er livsendrende for enkeltindivider, samtidig som det betyr mye for familiene og lokalsamfunn på sikt, sier seniorforsker ved SINTEF, Dagfinn Moe.

I dialog med Selbu og Tydal

Kjør for livet-klubben i Selbu ble startet opp i 2013, men etter en stund gikk tilbudet også ut til Tydal, på bakgrunn av at de to kommunene har felles SLT-koordinator.

Nå bekrefter DRIVE at de er i en dialog med de to kommunene om å reetablere tilbudet som ble lagt ned i 2020.

- Det er veldig gledelig for oss at vi har fått til et møte med både Selbu og Tydal innen veldig kort tid. Vi har et ønske om å reetablere tilbudet på bakgrunn av at Trøndelag fylkeskommune nå bidrar med 65% av driftskostnaden. Sett opp mot resultatene fra SINTEF-rapporten, så ønsker vi å bidra med det vi kan i fjellregionen, avslutter Sørmoen-Børseth.

Seniorforsker ved SINTEF, Dagfinn Moe forteller at evalueringen av Kjør for livet-programmet viser at det er et vendepunkt i ungdommenes liv. Foto: SINTEF