- Ved å legge to av tre politistasjoner til Trondheim kommune, vil kommunene lenger sør få et svekket nærpoliti.

Det sier tidligere Senterparti-politiker Signy Thorsvold i Røros som i flere år har kjempet mot sentraliseringen av politiet.

Thorsvoll mener omorganiseringen og vaktberedskapen i politiet er feil. Hun mener det er feil å legge ned lensmannskontorer både fordi det går ut over arbeidet med forebygging og at lokalkunnskapen svekkes.

- Det mest kritiske er beredskapen og responstida, og dette rammer distriktene, mener hun.

Thorsvoll mener den planlagte politienheten på Heimdal må flyttes til Støren.

- Politiet i Rørosdistriktet må samarbeide med politiet i Nord-Østerdalen og Oppdal må sokne nordover til Trondheim, sier Thorsvoll:

Les også:

http://nearadio.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=5939