Ektepar som ønsker å gå fra hverandre, kan nå søke om skilsmisse gjennom et elektronisk søknadsskjema. Det nye skjemaet følger opp fjorårets søknadsskjema for separasjon. Nå er det altså mulig å søke om både separasjon og skilsmisse elektronisk.

- Vi er veldig fornøyd med at digitalt skilsmisseskjema nå kan brukes av de som ønsker det. Det betyr at de som startet prosessen ved å separere seg digitalt for ett år siden nå kan gjennomføre en heldigital skilsmisseprosess, sier direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Mari Trommald.

Det digitale skjema er laget for at brukerne skal få en raskere, sikrere og bedre søknadsprosess. Dette er i tråd med regjeringens mål om forenkling og digitalisering av offentlige tjenester.

Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er initiativtakere til å utvikle skjema. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har utviklet og levert løsningen, i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

- Den digitale søknaden er med på å korte ned saksbehandlingstiden, og brukere slipper å fylle ut papirskjema på gamlemåten. For de som foretrekker å bruke papirskjema, er det fremdeles mulig å søke om separasjon og skilsmisse på den gamle måten, avslutter Mari Trommald.