I morra er det klart for den 20. Selbumartnan.

Klokka 12 er det offisiell åpning, men allerede klokka 10 åpner martnasbodene.

Et fullsatt utstiller-korps fra både nær og fjern er klare for tre dager med kjøpelyst og kulturinnslag, sier martnasgeneral Marit Dahlø: