Pressemelding fra Acciona

Meningen var at den nye omleggingsveien skulle åpnes forrige uke, men på grunn av uforutsette hendelser måtte dette forskyves.

- Fredag morgen klokken 0600 åpnes omkjøringsveien på Leistad. Acciona har de siste dagene jobbet hardt for å finne løsninger som ivaretar sikkerheten. Dette har vi lyktes med i, i samråd med vegmyndighetene, sier Frank Skaufel, senior kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt i det spanske konsernet Acciona, som er totalentreprenør for prosjektering og bygging av den 23 kilometer lange E6 mellom Ranheim og Værnes.

Grunnen til trafikkomleggingen er at det skal bygges en ny bro i området. E6 på stedet vil bli stengt i perioden, men omleggingsveien mellom vektstasjonen og Leistadkrysset er lagt ved siden av dagens E6.

Oppmerkingen på strekningen vil bli midlertidig inntil det blir utført permanent oppmerking om noen uker.

- Trafikantene vil i praksis ikke merke noen forskjell, sier Skaufel.

Fartsgrense på 70 km/t

Endringen i kjøremønsteret på Leistad vil vare omtrent 10 måneder, og i området vil det bli satt en fartsgrense på 70 km/t.

Arbeidet skjer i forbindelse med utbyggingen av E6 mellom Ranheim og Værnes.

- Acciona legger om trafikken spesielt med hensyn til sikkerheten forbi anleggsområdet. Det vil bli sikret og skiltet godt, men det er viktig at trafikantene er oppmerksomme og følger skiltingen, sier han.