Selbuhus-konsernet har vært eid og drevet av 3 generasjoner Langseth siden 1924. Man har de siste 5 årene jobbet med strategier i forhold til videreføring av eierskapet etter 3. generasjon, der har det viktigste målet vært mest mulig lokalt og aktivt eierskap.

Konsernet hadde i 2021 en samlet omsetning på 218 mill, sysselsetter vel 90 ansatte og er en hjørnestensbedrift i Selbu kommune.

Etter 37 år i konsernet og 29 år som eneeier har Langseth nå kommet frem til en løsning vedr. salg, nærmere bestemt aksjeoverdragelse som også innebærer virksomhetsoverdragelse.

Selbu Gruppen AS, bestående av Kim Andre Eidem og Hans Morten Kulseth kjøper aksjene i konsernet. Sammen med seg på laget har man Mestergruppen, som er en tung aktør i byggemarkedet med 17 mrd i omsetning i 2021. MG eier bla konseptene XL-Bygg, Byggtorget, Mesterhus, Systemhus, Blinkhus, Nordbohus m.m.

Fordelingsmessig overtar Selbu Gruppen AS driften, mens Mestergruppen overtar eiendomsmassen. - Det er viktig å presisere at MG kommer inn som en bidragsyter for å sikre lokalt eierskap og drift, sier Langseth.

Konsernsjef og eier Mikal Langseth fratrer stilling som konsernsjef ved aksjeoverdragelse innen midten av oktober 2022. Som ny konsernsjef tiltrer Kim Andre Eidem, som i dag er daglig leder i Selbu Byggvare AS. Som produksjonssjef for Selbuhus og Selbuhytta tiltrer Hans Morten Kulseth som i dag er daglig leder i Selbu Byggtre AS.