– Kraftige regnbyger ventes i deler av Trøndelag. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. Nedbørens plassering er usikker, men det er høyest sannsynlighet for kraftige regnbyger i indre strøk, melder Meteorologisk institutt på Varsom.no.

Konsekvensene av nedbøren i følge Meteorlogisk institutt kan bli overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Meteorologene råder deg til å holde deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet.

– Følg med på værradar. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel utsatte steder. Ikke kjør bil i vann dypere enn 30 cm, sier de videre i varselet.

Varselet gjelder fra klokken 19:00 i kveld, og faren vil avta rundt klokka 03:00 natt til fredag.