I dag sender regjeringa forslag på høring om at kommunen bare kan gi tillatelse til å bruke snøscooter for å frakte bagasje og utstyr til hytte dersom hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet vei.

Dagens avstandskrav mellom brøytet vei og hytte er snart historie.

I en pressemelding skriver Høyre at de vil la kommunene bestemme selv om og hvor det skal være avstandskrav for bruk av snøscooter.

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H)

Klima- og miljødepartementet sender forslag på høring om å fjerne vilkårene om at kommunen bare kan gi tillatelse til å bruke snøscooter for å frakte bagasje og utstyr til hytte, dersom hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet vei, og det ikke er mulighet for å leie transport i området.

– Vettet er jevnt fordelt i hele landet. Kommunene burde selv bestemme om det skal være avstandskrav for bruk av snøscooter mellom brøytet vei og eiendom, og eventuelt selv regulere dette i forskrift. Nå er et forslag sendt ut på høring, og jeg ser frem til å få innspill fra kommunene, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H) og medlem i helse- og omsorgskomiteen.

I pressemeldingen står det videre at Norge er et langstrakt land, og det er store forskjeller mellom kommunene. For Høyre har mer makt til kommunene vært viktig i hele regjeringsperioden.

– Kommunene får bestemme mer selv med Høyre i regjering. Jeg tror de er godt i stand til å bestemme dette selv også. Kommunene er bedre til å vurdere hvor mye scooterkjøring som skal tillates og ta hensyn til lokale forhold, enn folk som sitter i Oslo, fortsetter Lønseth.

I Stortinget har snøscooterkjøring og den såkalte «2,5-km»-grensen blitt hyppig debattert de siste årene. Nå håper representanten at regjeringens forslag kan skape ro i mange år fremover.

– Noen kommuner har ønsket seg mer råderett over disse spørsmålene. Nå kommer vi langt på vei i å lykkes med det, avslutter Lønseth.

Fakta:

– Klima- og miljødepartementet sender ut et forslag på høring. Det foreslås å fjerne vilkårene om at kommunen bare kan gi tillatelse til å bruke snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til hytte dersom hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet vei, og det ikke er mulighet for å leie transport i området.

– I dagens regelverk er i utgangspunktet all motorferdsel i utmark forbudt. Det gjelder en rekke unntak. Blant annet gjelder unntak for eier av hytte som skal frakte bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg. Kommunen kan videre gi løyve til fastboende som påtar seg ervervsmessig kjøring.

– Stortinget skal den 5. mai behandle sak om å fjerne 2,5 km-grensen for bruk av snøscooter til hytte. Dette vil antagelig få flertall i Stortinget. Høyre vil stemme mot forslaget av hensyn til at regjeringen allerede har sendt ut et forslag på høring hvor det samme forelås.