Røros lufthavn er blant landets flyplasser som fortsatt holdes åpen med et fungerende rutetilbud.

Lufthavnrådet ved leder Isak Veierud Busch møtte i forrige uke samferdselsdepartementet angående rutetilbudet Røros-Oslo og den spesielle situasjonen med koronaviruset.

Den nye aktøren på ruta fra 1. april, Air Leap, sendte i forrige uke et forslag på et endret ruteprogram til samferdselsdepartementet som innebærer en sammenkobling av den subsidierte ruten Oslo-Røros og den kommersielle ruten Oslo- Ørland for en periode på to måneder. Det betyr fortsatt to daglige frekvenser Røros-Oslo, Oslo-Røros.

Samferdselsdepartementet godkjente fredag et tilpasset ruteprogram inntil to måneder, med forbehold om at dette kan ender seg.

Tiltaket kan avhjelpe nedgangen i antall passasjerer, og vil bidra til å lette arbeidsvilkårene for operatøren som skal fly Oslo-Røros de neste årene.

Rent praktisk innebærer dette en rotasjon mindre på søndager, og et rutetilbud som vil se slik ut fra og med 1. april:

Røros - Oslo 06.55 – 16:35

Oslo - Røros retning 9:30 og 18:15

Luthavnrådet skriver i en pressemelding at de er opptatt av at det skal være et velfungerende flytilbud både under denne krisetiden, av hensyn til nødvendig vare- og persontransport, og også for tiden som kommer.