Rødt Trøndelag hadde fylkesårsmøte i Trondheim lørdag 2. mars.

Ved utgangen av 2017 var medlemstallet 344 i Sør-Trøndelag og 76 i Nord-Trøndelag, til sammen 420 medlemmer. Ved siste årsskifte hadde Rødt 700 medlemmer i Trøndelag. Det betyr en vekst på 67 prosent i medlemsmassen i løpet av ett år.

Ni aktive lokallag

- Per dags dato har vi nå aktive lokallag i Trondheim, Stjørdal, Skaun, Malvik, Namsos, Orkland, Røros, Steinkjer og Hitra/Frøya, sier den nyvalgte fylkeslederen i Rødt Trøndelag, Kari Kristensen.

- Med medlemsveksten ser vi stort potensiale for enda flere lokallag på kort tid. I Trondheim har vi nå lagene Rødt Trondheim, Rødt Strinda, Rødt Fagliglag og Rødt Universitetslag. - Det kommende valget kommer til å bli det overlegent beste for Rødt i Trøndelag noensinne, og vi vil bli en kraft å regne med i mange kommuner over hele fylket, sier den nyvalgte fylkeslederen.

Nytt styre

Det nye styret i Rødt Trøndelag består av

Ronny Kjelsberg, Trondheim universitetslag

Jann Krangnes, Hitra/Frøya

Tina Haugen, Malvik

Astrid Nordgård, Steinkjer

Hege Bae Nyholt, Trondheim

Kari Kristensen, Trondheim (leder)

Tor Berg, Strinda (kasserer)

Hanne Lise Fahsing, Namsos (vara)

Helge Rønsåsbjørg, Trondheim (vara)