Odd-Inge Strandheim blir altså den nye sammenslåtte Trøndelag høyere yrkesfagskole sin første rektor. Skolen er en sammenslåing av dagens fagskoler Ytre Namdal, Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Gauldal og Chr. Thams.

- Med sin erfaring som rektor fra to videregående skoler og to fagskoler har Strandheim solid kompetanse for jobben. Jeg er svært fornøyd med ansettelsen, sier fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen.

Trøndelag høyere yrkesfagskole blir en ny skole

Stortinget vedtok i 2018 at fagskolene i Norge skal hete "høyere yrkesfaglig utdanning". I desember 2018 stemte derfor et enstemmig fylkesting for å etablere Trøndelag høyere yrkesfagskole.

Dagens sju fagskoler (Ytre Namdal, Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Gauldal og Chr. Thams) blir avdelinger i den nye skolen, men avdelingene har ikke fått navn ennå. Det blir formell etablering av skolen i august 2020.

Strandheim har lang erfaring

Odd-Inge Strandheim tiltrer jobben 1. august. Det første året skal han ha tittelen «prosjektrektor». Strandheim har vært rektor for både Levanger vgs. og Ole Vig vgs. Han har også vært rektor ved Levanger fagskole og Stjørdal fagskole. Han har lærerutdanning og lederutdanning. Strandheim er bosatt på Vikhammer.