I tillegg er det 7-9 ulver som foreløpig har en usikker grensestatus. Det viser en ny foreløpig statusrapport fra vinterens overvåking av ulv, laget av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Rovdata. Rapporten oppsummerer det som foreløpig er kartlagt av ulv i Norge så langt i vinter. Registreringssesongen varer fram til 31. mars.

Det er så langt lagt inn 89 ulver i Rovdatas ulveteller, som viser ulv registrert i Norge på DNA i overvåkingsperioden.

Rovdata presiserer at dette er foreløpige tall som vil endre seg utover vinteren. Registrerte ulver i vinterperioden oppsummeres i en felles norsk-svensk statusrapport 1. juni hvert år.

Lever i sørøst-Norge

– De aller fleste ulvene er registrert i sørøst-Norge i fylkene med ulvesone, det vil si Innlandet og Viken. Utenfor disse to fylkene er det kun påvist to ulver i perioden, og begge er skutt vest i Norge, i Rogaland og Vestland fylker, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Av de 94-98 ulvene som er registrert så langt i vinter er 24 avlivet i samme periode.

Utbredelse av helnorske og svensk-norske ulverevir som foreløpig er kartlagt pr. 2. februar vinteren 2020-2021. De oppgitte revirgrenser er minimumsgrenser. Sirkel angir revir med utilstrekkelig informasjon om revirgrenser. Foto: Kart: Høgskolen i Innlandet

Registrerte ulvekull

Det er så langt i vinter dokumentert valpekull i de fire helnorske revirene Hornmoen, Kynna, Mangen og Aurskog, som alle er fullstendig innenfor ulvesonen. Det er også påvist kull i de seks grenserevirene Varåa, Ulvåa, Juvberget, Kockohonka, Kymmen og Rømskog. I Boksjøreviret er det også påvist et ulvekull, men det gjenstår noe sporing for å avklare endelig grensestatus.

– Dessuten mangler det en endelig avklaring på grensestatus og eventuelle valper innenfor overvåkingssesongen i Bograngen-reviret, forteller Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.

Ønsker tips

Metodene som brukes er hovedsakelig systematiske sporinger på snø, DNA-analyser av innsamlete prøver og oppfølging av mer tilfeldige meldinger om ulv. Du kan lese mer om metoder og kriterier på rovdata.n0.

På svensk side av grensa utføres sporinger av ulv av länsstyrelsene, mens DNA-analysene utføres av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Vi oppfordrer publikum til å dele observasjoner av ulv eller ulvespor. Det gjelder spesielt der det er mistanke om nye kull. Du kan melde fra om observasjoner til oss i Statens naturoppsyn (SNO) eller til Høgskolen i Innlandet på Evenstad, eller via rapportsystemet Skandobs (lenke), sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i SNO.

(Kilde: Rovdata)