Totalt er det for øyeblikket 13 066 arbeidssøkere i Trøndelag, hvorav 6 720 er helt ledige. Disse utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er 933 i tiltak, som gir en bruttoledighet på 3,1 prosent. 5 413 personer er registrert som delvis ledige.

For landet samlet sett er bruttoledigheten nå på 4,3 prosent. I Oslo, som har klart høyest bruttoledighet, er nivået 6,4 prosent.

– Økningen i koronasmitte og strengere smittevernsrestriksjoner er hovedårsaken til at vi har fått en del nye ledige og permitterte, også i Trøndelag. Vi ser det tydelig ut fra yrkesbakgrunnen til de nyregistrerte, og det er spesielt innenfor reiseliv og transport, og serviceyrkene at vi har fått flere ledige, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Øker i de fleste yrkesgrupper

Med noen få unntak, er det flere ledige innenfor de fleste yrkesgruppene. Reiseliv og transport opplever sterkest økning i antall ledige, med 158 flere helt ledige enn i forrige uke.

Deretter følger serviceyrker og annet arbeid (55 flere) og butikk og salgsarbeid med 30 flere. I gruppen «ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt» er det en 61 færre helt ledige sammenlignet med forrige uke.

Blant de delvis ledige er det også yrkesgruppen reiseliv og transport som har mest, med 55 personer.

Parallelt med ledighetsøkningen de siste ukene har også det også vært en økning når det gjelder nye søknader om dagpenger. Den siste statistikken viser at fra uke 44 til 45, kom det inn 145 nye søknader, hvorav nær 70 prosent gjelder permittering.

$705 nye arbeidssøkere

Den siste uken er det registrert 705 nye arbeidssøkere i Trøndelag, det er 120 flere en enn uken før.* 56 prosent av de nye arbeidssøkerne oppgir at de er, eller kommer til å bli permittert.