- Avinors lufthavner ligger på omlag 50 prosent nedgang målt mot samme måned i 2019, så Røros ligger etter i passasjerutviklingen målt mot konsernet forøvrig, sier lufthavnsjef Røros lufthavn/Operativ leder AFIS Gudbrand Rognes i en pressemelding.

For første gang siden pandemien rullet inn over flybransjen, reiste det utenlandspassasjerer til og fra Røros i august. 80 passasjerer ble loggført, blant annet med Amapolas Fokker 50 fra Stockholm.

- Regulariteten så langt i 2021 er på samme nivå som de første åtte månedene av 2019. Det nye ruteprogrammet med oppstart i slutten av august, vil trolig gi bedre værmessig regularitet målt mot tidligere i sommer. Nivået på flyfrakt ligger høyt, noe som viser at bedriftene i regionen verdsetter rask og effektiv frakt med fly, forteller Rognes videre.

Også Værnes øker

Også flytrafikken til og fra Værnes vokser igjen.

I august reiste over 213.000 passasjerer til og fra flyplassen i Stjørdal. Det viser nye tall fra Avinor.

– Vi ser at flyene mellom Værnes og Gardermoen er svært populære, og spesielt i helgene, skriver Avinor på nettsida si.