Det har vært nok å gjøre for Redningsselskapet (RS) denne sommeren. Bare så langt i år har RS vært ute på 119 flere oppdrag sammenlignet med fjoråret. Selv om det er i sørdelen av landet mange av oppdragene skjer, så øker behovet i Trøndelag på godværsdager. Som Dagbladet kunne melde tidligere denne uken, mistet i alt sju mennesker livet i drukningsulykker sist uke.

- Vi i redningsselskapet jobber mot en nullvisjon. Vi ønsker at det ikke skal være en eneste drukningsulykke, men dessverre er vi så langt i år oppe i 41 personer som har druknet, og oppe i 18 stykker denne sommeren. Så det er en del, det er det. Sammenlignet med i fjor, så var totaltallet 88. Håper at vi går under, men i fjor var det en økning fra året før, men det har noe med trafikken på og langs sjøen å gjøre, sier rådgiver i RS, Marie Byberg, til Nea Radio.

Ikke bare på sjøen

I 2020 druknet 88 personer i Norge, to flere enn året før. Størst økning var det i drukningsulykker i forbindelse med bading og fall fra land. I 2019 druknet 33 personer grunnet fall fra land, i fjor var tallet oppe i 46. Antall druknede knyttet til bading økte fra 9 til 12 samme periode.

- Drukningsulykker skjer ikke bare fra sjøen, det skjer fra land og. Fra kaianlegg, langs elver og så skjer det i forbindelse med bading. Det er forskjellige scenarioer som får frem faren ved det at det kanskje er en drukningsulykke, men det er økt bevegelse langs sjøen og på sjøen som gjør at tallet øker, tror vi, sier Byberg.

Nytt prosjekt i Trondheim

Grunnet statistikken over drukningsulykker, forteller Byberg at RS nå har et prosjekt i Bergen gående kalt "Trygg i vann". Der får ungdomsskoleelever kommet til sjøen for å bade, noe som har foregått gjennom hele året. Dette prosjektet blir nå startet opp i Trondheim, og tar del i det forebyggende arbeidet RS driver.

- Det skal vi ha i Trondheim fra høsten av. Den forebyggende aktiviteten har allerede startet i forhold til akkurat det der. Vi har sommerskole, så forebygging skjer på mange ulike plan. Sommerskolen er et tilbud for unger mellom 9 og 13. Der jobber vi med hvordan man oppfører seg ved sjøen, og hva man bør gjøre hvis man havner uti ufrivillig.

Byberg har og vært med på å starte opp det digitale kurset "Sjøliv", som man finner på RS sine hjemmesider. Dette er et kurs Byberg håper flere tar, og som passer for hele familien.

- Kurset egner seg for alle. Kanskje ikke for de aller minste, da man må kunne lese selv, men det er slik at familien kan ta det sammen, eller venner, eller gjøres i klassen. Der er det spill, quiz, og det er lagt til på en grei måte, sånn at det skal være lett å lære seg de få enkle tingene man må passe på, når man beveger seg på og langs sjøen.

Hør hele intervjuet med Marie Byberg i lydfilen under.