- Jeg ber veieier Trøndelag fylkeskommune, sammen med Statens vegvesen og andre berørte parter, gå gjennom hendelsene for å unngå at noe lignende skal skje igjen. Hvordan er rutinene for varsling mellom ulike instanser i forbindelse med stenging, omkjøring og generelt store problemer på veiene? Spør Elgaaen i brevet til Trøndelag fylkeskommune.

Elgaaen peker på i brevet at det er spesielt viktig med gode rutiner for dette når det er vinterføre, og det gjerne er behov for ulike typer tiltak som brøyting og strøing. I går ble E6 sørover ble stengt for tunge kjøretøy, og fylkesvei 30 ble dermed brukt som omkjøringsvei. Elgaaen sier at han har mottatt flere meldinger om kaoset. - Jeg har det siste døgnet mottatt meldinger og lest om svært mye trafikk, utfordrende forhold, lange køer og hendelser på fylkesvei 30 mellom Røros og Støren. Fylkesvei 30 er en viktig lokal og regional vei, og den siste tiden har den vært hovedveien for tungtransport gjennom Norge, sier han videre.

Svært alvorlig

I dag tidlig ble tungtransportsjåførene anbefalt av Statens Vegvesen om å ta omkjøring via Molde, en omvei på fem timer i stedet for å kjøre Fv 30. Noe som forteller hvor uegnet fylkesveien er for tungtransport. Elgaaen sier at han synes situasjonen er alvorlig.

- Situasjonen vi nå har sett med kilometerlange køer og redusert fremkommelighet for både næringsliv og privatpersoner er svært alvorlig. Det er et faktum at det er mange steder på fylkesvei 30 som er dårlig og krevende, spesielt på vinterføre. Vi er avhengig av å ha gode veiforbindelser innad i vår region og i retning Trondheim. Jeg håper virkelig vi slipper å oppleve akkurat dette flere ganger, avslutter han brevet.