- Det er rekordleveranse av vaksinedoser i uke 34, da får vi 1320 doser Pfizer og 3400 doser Moderna. I uke 35 får vi litt mindre vaksinedoser, kun 90 doser Pfizer og 700 doser Moderna, opplyser Mostervik i en pressemelding.

Den lyder forøvrig som følger:

Det er nå mulig å ombooke 2.dosetimen sin via Helsenorge – Timebestilling - Vaksinasjon eller Vaksinetelefonen. Det må ha gått minimum 4 uker mellom dosene. Det vil si at de som har fått 2.dosetime tom 30.oktober nå kan booke om for tidligere vaksinetime i uke 34 og 35.

Vi har god kapasitet og ledige timer både denne uka og neste uke.

FHI lover fortgang i vaksineringen utover høsten og tidligere vaksinetime til 2.dosene i ukene framover. Følg med i media og kommunens hjemmeside for informasjon, eller prøv å ombooke via Helsenorge.

Vi vaksinerer nå med både Pfizer og Modernavaksinen. Disse vaksinene er begge mRNA-vaksiner og gir god beskyttelse mot covid-19 virus og ulike varianter av viruset.

Mulig å få Moderna som dose 2

Hvis man fram velger å fremskynde timen for dose 2, kan det være at du får Modernavaksinen. Vaksinene fra Pfizer og Moderna er veldig like og bygger på samme teknologi, begge har vist seg å være svært effektive med > 90% beskyttelse etter 2. dose, og har milde bivirkninger. Det er trygt å ta andre dose med Moderna selv om man har tatt første dose med Pfizer.

Gravide:

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester.

Bakgrunnen for anbefalingen er at internasjonale studier har vist at gravide har noe økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 sammenlignet med ikke-gravide kvinner, selv om risikoen for den enkelte er svært lav. Risiko for alvorlig sykdom ved covid-19 øker jo senere i svangerskapet den gravide blir syk.

Så langt tilsier data på vaksinering av gravide at vaksinene ikke gir uheldig påvirkning på svangerskapsforløp for verken mor eller foster. Gravide får ikke andre bivirkninger enn det som er vanlig hos ikke-gravide kvinner på samme alder. WHO anbefaler at gravide prioriteres for koronavaksine, og stadig flere land tilbyr eller anbefaler alle gravide å vaksinere seg. Ved vaksinasjon mot covid-19 i svangerskapet, vil mors antistoffer kunne overføres til barnet - særlig i siste halvdel av svangerskapet. Vaksinasjon mot covid-19 i svangerskapet vil dermed bidra til å beskytte barnet etter fødsel, og således kunne beskytte både mor og barn mot sykdom.

Vaksinering av 16 og 17 åringer:

Etter råd fra FHI har regjeringen nå besluttet at alle født i årskullene 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkningen født i 2003 eller tidligere.

Selv om det er få ungdommer som blir alvorlig syke av koronaviruset, er det en del smitte blant 16-17-åringer. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å redusere smittespredning i samfunnet. Redusert smittespredning er nødvendig for å kunne lette på restriksjoner som har vært spesielt belastende for unge under pandemien.

16-17 åringene anbefales en intervall mellom første og andre dose på 8 - 12 uker. Årsaken til det er at unge har svært god immunrespons på vaksinen, og vil være beskyttet mot alvorlig sykdom etter første dose.

Det blir mulig for 16 og 17 åringer å melde seg på vaksineringen via Helsesykepleier på skolen (Ole Vig og Aglo vgs). Dere vil få mer informasjon om vaksinen og hvordan dere melder dere på vaksineringen via Helsesykepleier innen kort tid.

Vaksineringen vil finne sted på skolen i løpet av noen uker.

Er det foresatte som har spørsmål så er det bare å kontakte vaksinetelefonen.

Ungdom som ikke er på skole, men som ønsker vaksine kan ta kontakt med vaksinetelefonen for å få time.