– Vi skal bidra til at Coop styrker sin posisjon i Røros, samt bidra til at Røros videreutvikler seg som et attraktivt handelssted, både for fastboende og turister, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge, i en pressemelding.

Årsmøtet i Coop Midt-Norge avgjorde onsdag kveld å fusjonere med Coop Røros. Tilsvarende vedtak ble gjort av årsmøtet i Coop Røros dagen før. De to samvirkelagene slår seg dermed sammen fra 1. oktober.

Positive til fusjon på Frosta

Det går også mot fusjon mellom Coop Frosta og Coop Midt-Norge. Styret hos begge innstiller på fusjon, og saken går nå til endelig behandling og beslutning til lagenes årsmøter, skriver Stjørdals-nytt.

Coop Frosta har årsmøte 22. august, og Coop Midt-Norge 23. august, ifølge avisa.

Coop Frosta driver totalt seks butikker i Frosta og Levanger, som samlet sett hadde en omsetning på cirka 190 millioner kroner i 2017. Samvirkelaget eies av omlag 2.800 medlemmer.

Eier 127 butikker i Trøndelag

Siden 2016 har Coop Røros, Coop Leksvik, Coop Tydal, Coop Indre Namdal, Coop Steinkjer, Coop Inn-Trøndelag og Coop Rørvik valgt å fusjonere med Coop Midt-Norge. Coop Oppdal har valgt å stå alene.

Med de nye fusjonene vil Coop Midt-Norge eie 127 butikker i 24 kommuner i Trøndelag, og er med en omsetning på cirka seks milliarder kroner et av Trøndelags største selskap. Samvirkelaget eies av cirka 200.000 medlemmer.

– Formålet med fusjonen er å skape økt konkurransekraft som kommer lagenes butikker, medlemmer og ansatte til gode, samt skape et robust samvirkelag som har et solid økonomisk grunnlag for videre satsing og vekst, sier Skei i Coop Midt-Norge.