Røros SV skriver i en pressemelding ay tilbudet om utstedelse av pass og andre sivile tjenestetilbud ved Røros lensmannskontor må opprettholdes.

Videre i meldingen står det: – Når alle sivile tilbud forsvinner på Røros, og ordinær kontortid nærmest opphører, vil befolkningen miste det sentrale møtepunktet med politiet. Det er svært alvorlig, og en markant svekkelse av politiets tilbud i vårt distrikt.

Vi registrerer følgende status ved Røros Lensmannskontor i forbindelse med gjennomføringen av den såkalte «Nærpolitireformen»:

Sentralisering av politiattester – gjennomført. Sentralisering av utlendingssaker – gjennomført. Sentralisering av passutstedelse – kommer. Sentralisering av våpensøknader – kommer. Sentralisering av namsmannsfunksjonen – kommer. Sentralisering av selve lensmannsfunksjonen: kommer. Sentralisering av personal- og økonomiansvar – kommer. Sentralisering av tjenesteoppsett/vakt/beredskap - kommer. Sentralisering av hjelp i forbindelse med dødsfall/arv/skifte – kommer.

https://www.opprop.net/tilbud_om_utstedelse_av_pass_ved_roros_lensmannskontor_ma_opprettholdes?utm_source=fb_share" target="_blank">Signer innen 15.juni kravet om at tilbudet om utstedelse av pass og andre sivile tjenestetilbud ved Røros Lensmannskontor opprettholdes.

Signaturene blir sendt 15.juni til Politimesteren i Trøndelag, Nils Kristian Moe.

Med hilsen Røros SV