Filmet av Gudbrand Rognes - lufthavnsjef Røros Lufthavn