Lørdag 9. mars ble et eldre ektepar i 80-årene funnet døde på ei hytte i Åfjord i Trøndelag.

Dødsfallene ble ansett som mistenkelige og politiet opprettet etterforskning.

De avdøde er blitt obdusert og politiet har mottatt de foreløpige obduksjonsrapportene.

– De foreløpige obduksjonsrapportene viser at det kan være flere mulige grunner til dødsfallene, men ingen av disse indikerer at det har skjedd noe kriminelt. Begge var eldre personer preget av alderdommen, noe som kan ha vært medvirkende årsak til dødsfallene, sier Ingrid Kaja Read, påtaleansvarlig i saken i Trøndelag politidistrikt.

Etterforskningen så langt har hatt fokus på å kartlegge bevegelsene til de omkomne og krimtekninsk har gjort undersøkelser på stedet.

Det er så langt ikke kommet frem opplysninger i saken som indikerer at noe straffbart har skjedd.

– Endelig obduksjonsrapport vil komme om noen uker og den kan forhåpentligvis gi mer konkrete svar på dødsårsakene, sier Ingrid Kaja Read, påtaleansvarlig i saken i Trøndelag politidistrikt.