Håpet er å få på plass en midlertidig bru i løpet av august sier bruinspektør Peter Skjerstad. Foto: Ola Dragmyrhaug

Om det blir ny bru eller om det er mulig å berge den eksisterende har ikke fylkeskommunen konkludert med ennå heter det i en pressemelding. Uansatt er det nødvendig å få på plass en midlertidig bru. Det er konklusjonen til bruinspektør Peter Skjerstad fra Trøndelag fylkeskommune etter gårsdagens befaring.

– Dette arbeidet kan ta noen uker sier Skjerstad til Nea Radio.

Den midlertidige brua vil komme på nedstrøms side av eksisterende bru, dette også av hensyn til avvikling av trafikken fram til brua blir utbedret skriver fylkeskommunen i pressemeldingen.

Fortsatt vektbegrensning

 Med skaden vurderes bæreevnen til å være vesentlig redusert. Det er derfor satt begrensning ved at kun kjøretøy med totallast under 3,5 tonn får kjøre over brua.

Dette medfører at tyngre kjøretøy må benytte omkjøring om Fv 705 gjennom Selbu og Tydal, eller riksveg 3 via Tynset.

Hør intervju med bruinspektør Peter Skjerstad