Etter nesten to års saksbehandlingstid har statsforvalteren i Nordland satt en stopper for scooterløypa mellom Ås og Nesjøen i Tydal.

Da statsforvalteren i Trøndelag har klaget på et tidligere vedtak og dermed er part i saken, er Statsforvalteren i Nordland oppnevnt som sette-statsforvalter.

Som vi skrev i en tidligere artikkel om denne saken, så har de har vurdert løypa som til “vesentlig ulempe for reindrifta”, sjøl om reindrifta sjøl i en høringsuttalelse har sagt at løypa ikke er til vesentlig ulempe.

Stortingsrepresentant Heidi Greni har i mange år engasjert seg sterkt i spørsmålet om opprettelse av rekreasjonsløyper for snøskuter og mener det er håpløst at kommuner til stadighet blir overkjørt av Statsforvalteren i dette spørsmålet.

Hun mener tiden nå er inne til å se på lovverket for å få tilbake den kommunale sjølråderetten.

– Vi kan ikke ha det slik at alle tiltak i distriktsnorge blir overprøvd av noen som ikke kjenner de lokale forholdene, sier hun. Hun har lest vedtaket fra Nordland og mener det der står klart og tydelig at det er enighet med reindriftsnæringen om at etableringen av løypa er greit.

– Dette er rett og slett Statsforvalteren som har levert innsigelse uten at reindrifta lokalt har bedt om det, og det er helt ubegripelig for min del sier hun, og legger til at det ikke er noen som helst tvil om at Statsforvalteren på eget initiativ i denne saken strammer inn et lovverk som Stortinget har vedtatt skal liberaliseres.

Greni sier det ikke finnes noen rask løsning i denne saken da Statsforvalterens vedtak er endelig. Hun mener dette er tragisk for Tydalen.

Hør hele intervjuet med Heidi Greni her: