- Det tok ikke lang tid før vi ble enige om at det var Selbu ungdomsskole som fortjente å vinne Benjaminprisen i år. De har jobbet målrettet mot rasisme og diskriminering over flere år, og involverer både elever og personalet ved skolen, samt andre deler av kommunens ledelse. I tillegg trekker de inn ekstern kompetanse der det er nyttig og nødvendig. Jeg gleder meg til å følge med på Selbu ungdomsskole videre, sier jurymedlem og seniorrådgiver i ombudet, Christopher Gambert.

Prisen består av et diplom, en byste og 250.000 kroner. Foto: Andreas Reitan

Elevene som gode og aktive samfunnsborgere

I juryens begrunnelse heter det at Selbu ungdomsskoles "arbeid mot rasisme og diskriminering er godt forankret både i tid og struktur. Skolen viser en tydelig sammenheng mellom prosjektene de igangsetter og skolens verdier, tilhørighet, delaktighet og ansvar. Skolen har en klar oppfatning om at elevene må ansvarliggjøres som gode og aktive samfunnsborgere, og at det er skolens oppgave å bidra med dette. Skolens langvarige arbeid med det tverrfaglige undervisningsopplegget Menneskerettigheter og demokratiforståelse, og videreutviklingen gjennom DEMBRA, MOT og søkelys på bygge et inkluderende skolemiljø i lengre tid ligger til grunn for tildelingen." Det sa juryleder og direktør for HL-senteret, Guri Hjeltnes i talen sin.

Juryleder og direktør for HL-senteret, Guri Hjeltnes. Foto: Andreas Reitan

- Et arbeid som aldri slutter

- Selbu ungdomsskole tildeles Benjaminprisen 2022 for sitt langvarige og systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering. Arbeidet er en integrert og naturlig del av skolens virke, og især et signaturprosjekt og andre gjennomtenkte faste planer gjør at skolen er en tydelig vinner blant årets søkere til Benjaminprisen, sa statssekretær Sindre Lysø (Ap) i kunnskapsdepartementet da han delte ut prisen.

- Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering er godt forankret både i tid og struktur. Skolen viser en tydelig sammenheng mellom prosjektene de igangsetter og skolens verdier, tilhørighet, delaktighet og ansvar. Skolen har en klar oppfatning om at elevene må ansvarliggjøres som gode og aktive samfunnsborgere og at det er skolens oppgave å bidra med dette, sa Lysø.

Signaturprosjekt

Siden 2004 har Selbu ungdomsskole gjennomført et såkalt signaturprosjekt,"Menneskerettigheter og demokratiforståelse". Prosjektet, som er et treårig undervisningsopplegg gjennomsyrer all undervisning og har vært avsluttet med en ekskursjon med Hvite busser til Auschwitz i 10. klasse. Til sammen har rundt 800 ungdommer og 300 foreldre/foresatte og ansatte fra Selbu vært med på turene siden oppstarten. Som en del av undervisningsopplegget inngår det også ekskursjoner i 8., 9. og 10. trinn. På 8. trinn inngår en ekskursjon til Østrungen, et sentralt lokalhistorisk sted hvor historien om motstandskampen til Morset-familien står i fokus. På 9. trinn besøker skolen Falstad-senteret.

Godt forankret

- Avgjørelsen om å legge turene i skoleåret 2021-2022 til 22. juli-senteret, Utøya og HL-senteret, da det var restriksjoner på utenlandsreiser grunnet pandemien, viser hvor forankret og viktig faglig del disse besøkene er i undervisningen ved Selbu ungdomsskole. Dette viser at det ikke er det å dra på tur generelt, men det faglige innholdet og undervisningsmulighetene som er siktemålet med opplegg og reise. Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering involverer både elever og personale ved skolen, samt andre deler av kommunens ledelse.

MOT-skole

Siden 2012 har Selbu ungdomsskole vært en MOT-skole, og de siste årene har skolen deltatt i MOT-programmet «Skolen som samfunnsbygger», og dette har resultert i at Selbu kommune er et lokalsamfunn med MOT (LMM). Det lokale MOT-arbeidet ledes av et MOT-styre, som består av ordfører, kommunedirektør og rektor. Unge MOTivatorer er også blant annet involvert i arbeidet med overgang mellom barneskole og ungdomsskole og med aktiviteter rettet mot 6. og 7. trinn på barneskolene i bygda.

Kompetanseheving

Alle skolens ansatte har fullført kompetansehevingsprogrammet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» gjennom Utdanningsdirektoratet. Alle barnehager og skoler i Selbu kommune har deltatt i denne kompetansehevinga, som tydeliggjør den helhetlige tenkningen i hele oppvekstsektoren i kommunen.

Dembra-skole

Skolen har siden skoleåret 2022-2023 blitt en Dembra-skole, der et hovedmål er «… å styrke elevenes medvirkning og involvering i det forebyggende arbeidet mot rasisme, antisemittisme og utenforskap». Satsningsområdet er fordommer og gruppetenking. Skolen har en egen Dembra-elevgruppe som involveres i skolens planlegging og gjennomføring, og sist høst (2022) deltok disse elevene blant annet på demokrativerksted på Utøya.

- Uten skolens brede innsats for å bygge demokratisk beredskap vil vi ikke klare å motvirke antidemokratiske strømninger i samfunnet, sa rektor Elin Skrødal.

UNG, MODIG OG FRI! Selbu ungdomsskoles egen versjon av "Born to be wild" (Steppenwolf). Foto: Andreas Reitan