– Dette er en veldig spennende og kompleks jobb. Den krever at vi jobber bredt internt i organisasjonen samtidig som vi må bygge gode relasjoner med eksterne beredskapsaktører. Vi skal jobbe for å utvikle et trygt og robust lokalsamfunn, slik at vi blir bedre i stand til å møte fremtidige utfordringer, sier Storseth Moe i en pressemelding fra Trondheim kommune.

Enhet for sikkerhet og beredskap ble opprettet i mars 2022. I pressemeldingen opplyser kommunen at Storseth Moe ha ansvar for koordineringen av sikkerhet- og beredskapsarbeidet i kommunen, med vekt på det overordnede planverket og på dialogen med andre myndigheter.

– Både pandemien og den pågående krigen i Ukraina har tydeliggjort viktigheten av dette fagområdet, skriver kommunen videre i pressemeldingen.

Den nye sikkerhets- og beredskapssjefen er også opptatt av Trondheim kommunes rolle regionalt og nasjonalt.

- Trondheim kommune er den største kommunen nord for Dovre. Vi må være en foregangskommune, også innen sikkerhet og beredskap, sier hun.

Utdannet fra politihøgskolen

Camilla kommer fra Trondheim og er utdannet ved Politihøgskolen. Hun har også en master i HR-ledelse. Med seg inn i stillingen har hun ti år med operativ erfaring fra Politiet, fem års erfaring fra Politiets sikkerhetstjeneste og lederstillinger i både Klæbu og Trondheim kommune. Stillingen som sikkerhets- og beredskapssjef er plassert under organisasjonsdirektøren i Trondheim kommune.

- Camilla har bred erfaring fra ledelse i kommunal sektor, og fra et fagområde innen politiet som er verdifullt i en situasjon hvor vi har sett behov for å øke oppmerksomheten på både samfunnssikkerhet og beredskap. Hun har et bredt nettverk i og utenfor kommunen, og har lederegenskaper som vi trenger i en slik rolle, sier organisasjonsdirektør Trude Kristin Kjeldstad.

Det var 21 søkere på stillingen, og Kjeldstad beskriver søkerlisten som god, med faglig sterke kandidater.