– Vi vet godt at behovet for nattparkering av flyet på Røros er stort. Bare nå i høst er mange morgenavganger innstilt på grunn av tåke. Akkurat nå har vi et kort anbud, men dessverre ble det heller ikke i neste avtale stilt krav om nattparkering, sier varaordfører i Røros Christian Elgaaen.

Han er glad for at stortingsrepresentant Lars Haltbrekken nå tar opp dette med statsråden.

– Det er bra om vi i første omgang får en begrunnelse for hvorfor dette ble valgt bort i avtalen med Widerøe, også må vi forfølge denne saken videre både med departementet og Widerøe, sier Elgaaen.

Dette er er det skriftlige spørsmålet fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP) mandag 26. september:

I august og september inneværende år har over 10 ankomster og avganger på Røros lufthavn blitt innstilt som følge av morgentåke. Det skaper utfordringer for de reisende. Morgentåke er et vanlig fenomen på Røros på tider av året. Dersom flyet hadde stått parkert på Røros på natta, ville avgangene fra Røros til Oslo gått som normalt. Nattparkering er viktig for regulariteten på flyruta. Hvorfor ble det ikke stilt krav om nattparkering av flyet på Røros, og hva vil statsråden gjøre for å sikre god regularitet og tillit til flyruta?

Begrunnelse

Som kjent opererer Widerøe nå flyruta i en midlertidig avtale, og Widerøe har også blitt tildelt kontrakt fra 1. november 2022 til 31. mars 2024. I anbudspapirene ble det her åpnet for å gi ekstra tilskudd til operatør hvis flyet ble nattparkert på Røros. Allikevel valgte departementet å tildele kontrakt uten krav til nattparkering.