I går kom fylkesdirektør  Carl Jacob Midtun med budsjettsforslag, og økonomiplanen for den kommende perioden. Ikke uventet var det flere innsparinger. De videregående skolene må ta sin del, dette gjelder både selve skolene og tilbudet.Det vi er nødt til å ta innover oss er at antallet elever går ned i distriktene mens det øker i Trondheim, dette gir oss utfordringer i tilbudsstrukturen. Det sier leder i hovedutvalget for utdanning, Lill Harriet Sandaune til Nea Radio.

Glad for engasjementet.

Mange av Trøndelags kulturpersonligheter og har engasjert seg i kampen mot kutt i linjer som musikk dans og drama. Engasjementet gleder hovedutvalgslederen.Det er godt å se at folk er opptatt av tilbudet i nærmiljøet sitt mener Sandaune. Men utfordringene er der, elevstrukturen endrer seg og det må skolene også sier Lill Harriet Sandaune

Hør intervjuet med Sandaunet her: