Kveldens sakliste:

7/21 Startlån 2021

8/21 Kommunalt utbedringstilskudd

9/21 Forvaltningsrevisjonsrapport; Eiendomsforvaltning

10/21 Renovasjonsavgift

11/21 Gaulafondet - avvikling av fondet

12/21 Ny avtale om brannsamarbeid - vertskommuneprinsippet

13/21 Revisjon av kommuneplanens arealdel - 2. gangs behandling

14/21 Plan for avløpshåndtering/opprydding i spredt avløp Holtålen kommune

15/21 Fremtidens barnehage

16/21 Gauldalsløypa - Klagebehandling

17/21 Interpellasjon til kommunestyremøte 05.05.2021 Fra Framtida Holtålen v/ Per B. Grindstad