Etter utbruddet ved pizza-restauranten i Malvik, ønsker kommunen nå å innføre en forskrift som sier at besøkende, blant annet ved spisesteder, skal registreres.

– 13 personer er så langt registrert smittet etter besøk på restauranten, sier ordfører Trond Hoseth.

– Det vi dessverre har opplevd i ettertid, er at gjestene ikke var registrerte og at det har vært vanskelig å få full kontroll på hvem som har besøkt spisestedet i den aktuelle perioden.

Perioden Hoseth sikter til er tiden mellom 26. og 30 desember.

– Det at det ikke har vært foretatt registrering betyr at vi rett og slett ikke vet hvor mange som skulle ha vært testet og i karantene.

Kan straffes

Forskjellen på en anbefaling og på en forskrift, betyr i ytterste konsekvens at en kan bli straffet om en ikke følger påbudet.

– Når det er sagt, så er det viktigste at folk er seg sitt ansvar bevisst, enten de er gjester eller næringsdrivende.

Forskriften om å registrere gjester skal gjelde i restauranter, i drosjer og på treningssenter. Malvik har tidligere hatt en episode der en drosjesjåfør som hadde testet positivt, fortsatte å kjøre kunder.

Hoseth understreker imidlertid at det aldri har vært problem med kommunens treningssentra.

– Tvert i mot bekrefter kommuneoverlege Realf Ording Helgesen mitt inntrykk av at samarbeidet her er svært godt og at situasjonen tas på alvor. Nå er det tilfellet Napolitana som har utløst at vi ønsker å innføre forskriften. Vi vil heller gjøre det enn å stenge ned en hel næring, sier Hoseth.

Vil påby munnbind

Kommunen finner det hensiktsmessig å behandle spørsmålet med å påby bruk av munnbind i enkelte situasjoner samtidig som saken om registrering behandles.

– Mange bruker munnbind, men nå ønsker vi å innføre dette som forskrift på kollektivtransport, i butikker og på kjøpesentra, i drosjer og i restauranter så lenge du ikke sitter ved bordet, sier Hoseth.

Personlig ansvar

Trond Hoseth understreker ansvaret av å overholde karantenebestemmelsene dersom du har besøkt Napolitana i det aktuelle tidsrommet.

– Det er viktig å få fram at dette gjelder om du har oppholdt deg i lokalet i mer enn 15 minutter. Det gjelder ikke dersom du har hentet take-away. I det sistnevnte tilfellet oppfordres du likevel til å få utført en test.

– Jeg er på linje med kommuneoverlegen i at man nå konsentrer seg om å begrense smitten. Det som har skjedd har skjedd. Alle må tenke over hvordan man kan etterleve de reglene som gjelder for å bidra til at dette enkeltutbruddet ikke vokser seg større. Vi har brukt ekstremt mye unødvendige resurser på kartlegging for karantene og testing, noe som ville ha vært unødvendig dersom anbefalingen om registrering hadde vært overhold.

Før liste

Ordføreren oppfordrer alle til å føre en nøyaktig liste over hvor de har vært og hvem de har møtt.

– Dette forenkler smittesporingen voldsomt og er også en nasjonal anbefaling. Jeg gjentar igjen at vi nå er inne i en fase der personlig ansvar vil bli avgjørende for hvordan de neste ukene og månedene blir, avslutter Trond Hoseth.

Saken behandles i et ekstraordinært formannskapsmøte i morgen, tirsdag.

Informasjon om de til en hver tid gjeldende nasjonale reglene finner du på helsenorge.no