- Plastforurensning i naturen er et stort problem, både på land og i havet. I Norge ender mer enn 1500 tonn gummigranulat frå kunstgrasbanar i naturen hvert år. Derfor gjennomfører vi nå et nytt regelverk som skal redusere denne forurensinga med over 90 prosent, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Gummigranulat er små, svarte kuler av plast, vanligvis lagd av gamle bildekk, som brukes som fyllmasse for plastgresset på banen.

Blant de viktigste tiltaka regjeringa gjør for å hindre at gummigranulat sprer seg utenfor banen, er å stille krav til fysiske barrierer rundt banen, krav til snørydding og behandling av snøen som inneholder granulat, samt tiltak for å hindre at spillere og dommere spreer granulat når de forlater banen. Eieren av banen skal dessuten vurdere om det går an å bruke erstatningsmateriale, og gjøre det der det er mulig.

Trer i kraft ved rehabilitering

For å gjøre det lettere for eierne av kunstgressbanene å gjennomføre tiltaka, vil de mest kostnadskrevende tiltaka først tre i kraft når banene skal rehabiliteres. Det samme gjelder for baner som har fått byggeløyve etter plan- og bygningsloven før reglane trer i kraft. Dette vil redusere og forskyve de høyeste kostnadene fram i tid.

Også i EU ser de på ulike tiltak for å redusere bruken av gummigranulat. Men prosessen – der forbud mot granulat har vært ett av forslaga – kan ta lang tid. Det er i dag usikkert hvilken type regulering og hvilke frister for gjennomføring som blir resultat av prosessen.