Pressemelding fra Vy:

I denne spesielle tiden er det viktig for oss å opprettholde kollektivtilbudet for alle som jobber med å få samfunnet til å gå rundt. Vi må samtidig prioritere de ressursene vi har tilgjengelig. Vy har mange medarbeidere i karantene, og vi må planlegge for enda flere medarbeidere i karantene fremover.

For å ha et mest mulig forutsigbart togtilbud i Trøndelag, blir ekstra rushtidsavganger på Trønderbanen innstilt. I tillegg blir ett morgentog fra Oppdal til Trondheim innstilt. Ingen av disse togene erstattes med alternativ transport, vi henviser til andre avganger.

Alle togavganger mellom Trondheim og Storlien blir innstilt. Det er kun avgangene på ettermiddagen/kveld som får alternativ transport med buss mellom Stjørdal og Storlien – Stjørdal.

Disse endringene gjelder fra onsdag 18. mars. Vi oppfordrer kundene til å følge med i ruteplanleggeren på vy.no og i Vy-appen for informasjon om togtilbudet. Vi jobber med å oppdatere ruteplanleggeren. Flere endringer kan komme i tiden fremover.

Vy minner om at det nå er innreiserestriksjoner også fra Sverige, og at du må i karantene etter opphold i Sverige.