Det ble meldt fra Vegtrafikksentralen i Midt-Norge på Twitter om at det hadde vært en ulykke på FV30 i Røros. Stedet skal være Gjøssvika, i krysset til Femundsveien.

Det var snakk om en front mot front-kollisjon, og fire personer var involvert. Disse ble sjekket av lege på stedet, men en av dem ble fraktet til legevakta for nærmere undersøkelser.

Vegen skal være åpnet, men det meldes fra Nea Radios reporter på stedet om lange køer i sørgående felt.