Håndhilse- og klemmforbud, spritdispensere utenfor kommunale bygg og stengte dører ved eldre- og helsesentre, det er noen av tiltakene som nå innføres for å kontrollere spredningen av Korona-viruset. I tillegg kommer karanteneregler som er strengere enn det som kreves av Folkehelseinstituttet.

– Fra nå er det slik at dersom helsepersonell har vært i kontakt med en potensiell smittebærer, så blir hele familien til den ansatte satt i karantene, ikke bare den ansatte selv, sier kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen.

– Dette kan virke drastisk nå, men vi gjør dette for å forsøke å holde spredningen på et så lavt som mulig nivå. Vi er i en tidlig fase, men øker beskyttelsen.

Saken fortsetter under lydfila:

Beskytte eldre og syke

Dørene ved bosentra og sykehjem vil fra nå være stengt.

– Det blir satt inn restriksjoner for å kunne bevege seg blant disse gruppene, sier ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes.

– Det vil være mulig å besøke sine pårørende, men dette blir under streng kontroll som går på influensasymptomer og om du har vært i de delene av verden der smittefaren er stor eller ikke, sier Vigdenes. Det vil heller ikke bli holdt foreldremøter de nærmeste ukene.

Saken fortsetter under faktaboksen:

Løpende vurdering

Hvorvidt tiltakene som settes inn er tilstrekkelige, vil være et spørsmål vurderes løpende.

– Nå må vi se på utviklingen og hva som skjer de nærmeste dagene og ukene, sier Vigdenes. En rekke arrangementer og sammenkomster er allerede avlyst i regionen.

– Når det gjelder arbeidsgivere og konferanser og lignende, så oppfordrer vi til å utvise skjønn. Når det gjelder kommunale arrangementer vil det bli gjort en vurdering i hvert enkelt tilfelle, sier Vigdenes.

Stjørdal kommune har opprettet en ny side som er knyttet opp til kommunens øvrige sider. Her finner du oppdatert informasjon om Korona-viruset i regionen.