- Det er ingen lov som tilsier at de under 18 år ikke kan drikke alkohol, sier Arbeiderpartiets Tina Sletne Alsethaug som presiserer at det er salg av alkohol til mindreårige som ikke er lov. Det er ikke forbud mot verken å oppholde seg i nærheten av mennesker som drikker alkohol eller selv å nyte alkohol, sier Alsethaug.

Ungdomspolitikerens hovedargument er likevel at det er bedre å samle ungdommen i det offentlige rom med voksne tilstede, enn at vi skal få flere private fester.

Hun foreslo for kommunestyret i Selbu at det fortsatt skal være lov som nykonfirmant å delta på offentlige fester - og arrangører skal slippe å søke om sjenkebevillning og kreve 18 års aldersgrense for å kunne arrangere bursdager, bryllup og lignende.

Flertallet støttet representantens forslag.

- Festkulturen er helt annerledes nå enn når våre foreldre vokste opp, sier Tina Sletne Alsethaug.

Hør radiointervjuet her: