IMDI har bedt Røros kommune om å bosette ti flyktninger i 2018.

Kommunestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

1. Røros kommune vil bosette 10 flyktninger i 2018. 2. Antallet i punkt 1 omfatter ikke familiegjenforeninger. 3. Røros kommune bosetter ingen enslige mindreårige i 2018.

Færre søker asyl

De siste prognosene viser at det er behov for å bosette 4400 flyktninger i Norge i 2018, inkludert 150 enslige mindreårige. Årsaken til redusert behov for bosetting er at færre søker asyl i Norge.

Bare rundt halvparten av kommunene som har bosatt flyktninger de siste årene er bedt om å bosette flyktninger i 2018.

Ifølge saksutredningen har Røros gode forutsetninger for å kunne lykkes med bosetting av flyktninger.

– Det er en humanitær forpliktelse for Rørossamfunnet å ta i mot flyktninger. Flyktningene får en god oppfølging av flyktningtjenesten. På Røros voksenopplæringssenter er de gode på å se den enkelte elev og gi dem et tilbud ut ifra individuelle behov. Pr nå har mange språktreningsplasser rundt omkring på Røros, noe som er bra både for språktrening og ikke minst integrering i Rørossamfunnet, heter det i saksutredningen.