På sakslista står følgende saker:

- Orientering: Status om jernbane og togdrift, Rørosbanen ved Stig Moen - Rådmann i Røros kommune - tilsetting - Forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler - Kommuneplanens arealdel - 1. gangs behandlig - Salgs- og skjenkekontroller 2018 - Bridge-rapporter 2018-2019, oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret - Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2018 - Kulturminneplan, planprogram

Du kan lese mer om hver enkelt sak på Røros kommune sine nettsider.