– Jeg ser daglig syklister uten lys og refleks på sykkelen nå vinterstid. Det er skremmende. Det er mørkt på morgenen og selv om det er påbudt med lys og refleks sykler likevel altfor mange uten både lys, refleks og hjelm. Dessverre går det av og til galt, sier Øyvind Setnes, forebyggelsesekspert i Tryg Forsikring.

Måtte amputere foten

I 2017 fikk Haukeland sykehus i Bergen inn 56 skadde syklister, hvorav ti var alvorlig skadd. I fjor måtte sykehuset amputere foten til en alvorlig skadet syklist, en annen ble lam fra livet og ned.

– Syklister er veldig sårbare og har liten beskyttelse i trafikken. Skjer det et sammenstøt er det syklisten det går ut over, selv om de kan ha retten på sin side. Vi i Tryg ser at antall alvorlig skadde syklister har økt de siste årene. Det er gjerne bruddskader, hodeskader og indre blødninger, sier han.

Ønsker påbudt sykkellys fra butikken

Undersøkelser fra Transportøkonomisk institutt viser at bruk av sykkellys reduserer innblandingen i ulykker, men at kun halvparten av syklistene bruker lys og refleks. Det estimeres at antall hardt skadde og drepte vil gå ned hvis alle nye sykler selges med fastmontert lys.

– I dag selges de fleste sykler faktisk uten fastmontert lys. Det er noe man må ordne selv. Fra vår side er det ønskelig at syklene har fastmontert lys når de selges. Det tror jeg vil bedre sikkerheten til syklistene. Kunnskapen om hvilke krav som stilles til sykkellys er generelt altfor dårlig, og ulykkestallene ville trolig vært lavere med bedre kunnskap, sier Setnes.

Blir man stoppet av politiet uten godkjent fastmontert sykkellys må man ut med 900 kroner.

Dette er kravene til lys og refleks på sykkelen:

Det er påbudt med lys foran og bak. Begge skal være synlig på 300 meter. Lykt som gir blinkende lys skal blinke med minst 120 blink i minuttet. Lyktene skal være festet til sykkelen. Det er ikke lov å bruke lys som kan blende andre, for eksempel en sterk hodelykt. Det skal være rød refleks bak som er CE-merket (godkjent). Begge sider av pedalene skal ha hvit eller gul refleks som er godkjent. Har du klikkpedaler skal sykkelen ha refleks på pedalarmene.

(Kilde: Tryg Forsikring)