Den fryktede sauesjukdommen mædi er påvist i en sauebesetning i Trøndelag.

Funnet ble gjort i en rutineprøve tatt på slakteri. Andre besetninger som har vært i kontakt med besetningen der sjukdommen er påvist er pålagt restriksjoner.

- I praksis betyr det at produsentene ikke får selge eller flytte dyr ut av besetningen. Flytting av dyr er den viktigste årsaken til smittespredning mellom besetninger, men sauene får gå på utmarksbeite siden risikoen for å smitte andre mens de går på utmarksbeite regnes som svært liten, skriver Mattilsynet i ei pressemelding.

Mattilsynet vil nå ta prøver i alle aktuelle besetninger for å finne ut om flere dyr er smittet. Dyr som er smittet vil aldri bli friske, og det finnes ingen vaksine mot sykdommen. Mattilsynet vil derfor gjøre nødvendige tiltak for å bli kvitt smitten i den enkelte besetning, noe som vanligvis innebærer at smitta dyr og deres avkom slaktes.

Mædi smitter ikke til mennesker.

(Kilde: Trønder-Avisa/Mattilsynet)