Varaordfører i Tydal, Ole Bjarne Østby, sier han ikke har noen problemer med å være med på nok en runde med strenge koronarestriksjoner. Selv om kommunene han bor i har vært uten smitte i flere uker, så mener han det må nasjonale grep til for å få bukt med situasjonen, og da må alle være med.

– Folk begynner jo å bli lei og vi står foran julehøytiden, og den blir nok noe annerledes enn hva vi hadde sett for oss. Men innstillinga herfra er at dette tar vi, sier han.

Lavt smittetallene

19 av landets kommuner har ikke hatt smitte de siste to ukene og av disse er det altså to trønderkommuner.

Mens mange har opplevd store smittetall, er det totale tallet for Tydal kun fem smittede.

Østby mener det lave tallet rett og slett skyldes at man har vært flinke til å følge opp nasjonale, regionale og lokale føringer.

– Det er kanskje fordi vi har vært utrolig lojale hele veien og sluppet unna med noen få enkelttilfeller gjennom hele pandemien. Vi vet også at de som har vært smittet i Tydal har vært ute av kommunen på arbeid og fått smitten andre steder, og disse har vi klart å fange opp fort og tidlig slik at det ikke har spredt seg mer.

Tydalingene er med

Han er også rimelig sikker på at sambygdingene er med på nok et skippertak i kampen mot viruset.

– Nå jar jeg ikke snakket med alle sammen og jeg registrerer litt oppgitthet, men jeg har forståelse av at de aller aller fleste ser situasjonen selv om vi ikke har smitte i Tydal akkurat nå.

Hør intervju med Ole Bjarne Østby her: