De har fått henvendelser fra barn helt ned i åtte års alder. I perioden fra januar til juli i år ser de en økning på 100 prosent i antall henvendelser fra barn og unge sammenlignet med samme periode i fjor. Trenden er meget alarmerende.

Tror pandemien kan være en årsak

Senterleder ved ROS Trøndelag, Maren Kjeldstad, forklarer at pandemien kan være en medvirkende årsak til det økende antallet henvendelser. At flere har blitt isolert hjemme med tankene sine og ikke fått kommet seg ut på aktiviteter og sosiale arrangementer tror hun kan ha ført til at flere får problemer. Hun tror også at mange har ventet lenger med å be om hjelp enn de ville gjort før pandemien, og at det nærmest har blitt tabu å be om hjelp før man er alvorlig syk.

Ønsker tidlig forebygging

På spørsmål om når man bør begynne å forebygge mot spiseforstyrrelser er svaret klart.

- Vi tenker egentlig så tidlig som mulig. Vi vet at barn i barnehagealder begynner å bli bekymret for kroppen sin og har tanker knyttet til det. Man må i alle fall ut i barneskole, ungdomsskole og videregående, det er et viktig aspekt i dette.

De får mange henvendelser om å komme på skoler for å holde foredrag om temaet, og selv om de i hovedsak er en rådgivningstjeneste så ønsker de å ta seg tid til slike oppdrag også.

Nye lokaler og økt bemanning

ROS Trøndelag hadde tidligere kontor lenger opp i samme bygg, men erfarte fort at i underkant av 40 kvadratmeter ble for lite plass for rådgivningstjenesten. Etter flere mellomlandinger har de nå kommet seg på plass i nyoppussede lokaler, hvor fokuset er at det skal være hjemmekoselig og fint. Det er viktig for følelsen av trygghet rundt det å søke hjelp, mener Anne og Maren.

- "Oi så fint", er en kommentar vi hører ofte.

Hos ROS Trøndelag er det intet mindre enn hjemmekoselig. Foto: ROS Trøndelag

Fra å være to til tre frivillige er de nå to ansatte i 100 prosent fast stilling, en i 80 prosent fast stilling og i tillegg har de en base på rundt 15 frivillige rådgivere. Kjeldstad tror også at behovet for flere ansatte vil øke fremover.

Hvordan få hjelp?

ROS Trøndelag er et lavterskeltilbud hvor alle kan henvende seg, om man er pårørende, lærer, forelder, venn eller den som selv sliter med spiseforstyrrelse. Frivilligkoordinator og rådgiver, Anne Ruth Benschop Plathe, forklarer at man ikke må ha en diagnose for å komme dit.

- Jo før man ber om hjelp når dette med mat, kropp og vekt blir vanskelig, jo bedre er prognosen for å komme seg ut av det. Kanskje klarer man å snu dette før det blir alvorlig også, sier hun.

Hør intervjuet med Maren og Anne her: