For tiden er det mange ansatte i barnehagene i Holtålen som er i karantene. I tillegg er det flere som venter på prøvesvar. Derfor klarer ikke barnehagene å opprettholde et ordinært barnehagetilbud kommende uke. I tillegg er det en uavklart smittesituasjon i forhold til smittespredning blant barnehagebarna.

Formannskapet møtes søndag ettermiddag til et ekstraordinært møte om smittesituasjonen og der foreslås det, med hjemmel i smittevernloven, å stenge barnehagene i kommunen til og med neste fredag.

– Det skal opprettholdes tilbud til barnehagebarn, til ansatte og personell som innehar kritiske samfunnsfunksjoner. Dette tilbudet må søkes på, og barnehageeier behandler og avgjør søknadene om hvem som kan få et slikt tilbud, heter det i kommunedirektørens innstilling i saken.

Også barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehagene holder stengt, skal fortsatt gis tilbud.

Vedtaket om stenging trer i kraft i mandag 4. juli og gjelder frem til fredag 09. juli.

Lørdag ettermiddagen er smittetallet i Holtålen 20.