Det er fylkesmannen som forteller om de nye testene i en pressemelding.

Fordelingen av hurtigtestene for korona skjer etter innbyggertall slik at hver kommune får et antall hurtigtester som tilsvarer 20 prosent av kommunens innbyggere. Det opplyser Helsedirektoratet på sine nettsider.

-Fordelen med hurtigtester er at de gir raskt svar på om en person er smittet av koronaviruset og kan smitte andre. De kan brukes i forbindelse med sykdomsutbrudd, eller for å teste ansatte og beboere i helse- og omsorgsinstitusjoner, sier Marit Dybdal Kverkild, smittevernansvarlig hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Det er kommuneoverlegen i den enkelte kommune som skal vurdere hvordan disse hurtigtestene i kommunen skal brukes på en best mulig måte.

Helsedirektoratet har bestilt 5 millioner hurtigtester, og starter utsendingen av 1 million av disse den 7. desember.

Viktig verktøy i bekjempelsen av pandemien

I smittesporingsarbeidet er tid ofte en avgjørende faktor. Da er det en stor fordel å få raskt svar på koronatestene, ved mistanke om flere smittede.

- Hurtigtester et viktig verktøy for å komme raskt i gang med smittesporing og sette inn tiltak for å stanse utbrudd, sier Kverkild.

Hurtigtestene er ikke like følsomme som laboratorietester og for mange haster det ikke å få svar med en gang. Da kan kommunene fortsatt bruke en laboratorietest, som gir et sikrere svar. Du vil finne svar på hurtigtesten på helsenorge.no ca 15 minutter etter at du har tatt prøve på teststasjonen.

Hurtigtester gir ikke unntak fra karantene

En hurtigtest viser om du kan smitte andre der og da. Men sykdommen kan være under utvikling selv om det ikke er utslag på hurtigtesten. Derfor kan du smitte andre neste dag, og hurtigtest eller laboratorietest gir ikke unntak fra karantene i 10 dager.