Etter å fra mars til juni bistått politiet med grense- og personkontroll, skal Heimevernet (HV) på nytt bistå politiet. Siden 12. november har HV vært å sett sammen med politiet langs grensen til Sverige i Nordland, Innlandet og Trøndelag.

- Politiet har alltid hatt en grensekontroll, men vi har ikke hatt nok folk til å fylle hele dagen. Nå som det har blitt mer smitte i landet, har vi hatt et ønske om å få HV til å dekke opp de resterende timene som vi ikke kan være her, sier politibetjent Andre Rype til Nea Radio.

Bøter på 20 000 kroner

Rype føler at trafikken over grensen har gått ned, men at det fortsatt er noen som reiser over til hytta for å gjøre strengt nødvendig vedlikehold, og noen som jobber i Norge som reiser over. Samtidig føler han at folk er ærlige om hva de har gjort på den andre siden av grensen.

- Jeg føler at de er ærlige mot oss. De sier fra hvis de har vært og handlet, og forklarer vertfall hva dem har gjort i Sverige.

Som Nea Radio også har meldte tidligere, vil politiet i Trøndelag nå anmelde brudd på smittevernbestemmelsene. Dette gjelder brudd knyttet til aktiv smittespredning, brudd på karantene, gjentatte brudd og ikke etterfulgte pålegg.

Politibetjent Andre Rype, opplyser at summen vil økes dersom du har flere brudd.

- Det er snakk om opp til 20 000,-, og hvis du har flere brudd, så kommer den summen også til å økes.

Klar oppfordring

Politiet har lagt merke til at trafikken over grensen har gått ned, selv om det er en del som reiser over i forbindelse med arbeid på hyttene sine, eller knyttet til jobb. Allikevel har politibetjent Rype en klar oppfordring til de som tenker seg over for å handle.

- Oppfordrer folk til å holde seg i Norge, og droppe den handleturen til Sverige, sier Rype avslutningsvis til Nea Radio.

Hør hele intervjuet her: