Ola Borten Moe som er Forsknings- og høyere utdanningsminister benyttet anledningen til å ytre forhåpninger om at bygget kan bidra til å bøte på blant annet mangelen på sykepleiere som brer seg i distriktene.

-Så tror jeg også dette flotte bygget vil gjøre sitt for å fremme tverrfagligheten. I min tid som NTNU-student ble det tverrfaglige ivaretatt på kvelds- og nattestid i bygget skrått over gata, kommenterte en for anledningen lakonisk minister til Universitetsavisa. Bygget han viste til er Studentersamfundet.

Statsråden holder for øvrig to gjesteforelesninger i Trondheim denne uka.

Temaene han skal innom er alt fra hvordan man skal sikre nasjonal beredskap og kontroll, trygghet for folks økonomi, samt å utjevne sosiale og geografiske forskjeller ved å tørre å prioritere.

På oppfølgingsspørsmål fra Universitetsavisa om det er et paradigmeskifte i norsk politikk nå svarer ministeren:

- Jeg vil heller si at det er tilbake til normalen, med knappe samfunnsressurser. Vi har vært gjennom en periode hvor det har vært mer enn nok til alt, men den perioden er på hell. Det tror jeg ikke vi har vondt av.