Christian Stølen, som er delprosjektleder for arbeidet med fastlegene i Helseplattformen, er forundret over Dragan Zerajics utspill om at det er umulig å anbefale Helseplattformen til sine leger på det nåværende tidspunktet.

Zerajic er leder for legeforeningen i Nord-Trøndelag og sa til Nea Radio fredag at han ikke vet hvor mye helseplattformen vil koste, hvor bra det blir, eller hvordan det blir seende ut.

– Helt siden 2017 har vi stilt disse spørsmålene til Helseplattformen AS uten å fått svar, sier Zerajic til Nea Radio.

– Beklagelig om budskapet ikke har nådd Zerajic

Christian Stølen mener dette er et merkelig utspill.

– Vi er i samtaler med eierne og legeforeningen om pris, og naturlig nok kan vi derfor ikke kan gå ut med pris underveis i samtalene. Det håper vi på forståelse for, og vi er derfor åpne på det, også når vi er ute og viser løsningen til fastlegene. Vi håper og tror at legeforeningen skal gi legitimitet til denne prosessen ettersom at de er godt involvert. Dialogen med legeforeningen er god, konstruktiv og med få uenigheter. Vi har også god dialog i forhandlingene for de to første fastlegekontorene som skal ta i bruk systemet. Her er også legeforeningen inkludert.

Han sier dette er noe man vil åpne opp for når man er ute og viser løsningen for fastlegene og han håper legeforeningen vil gi god legitimitet for prosjektet i og med deres involvering i prosjektet.

Stølen er redd for at budskapet i denne saken ikke har nådd frem til Dragan Zerajic og mener det er beklagelig.

Vil bli gitt mer info

Det planlegges nå et møte med alle fastlegene i Verdal og Levanger i slutten av oktober, der fastlegesystemet vil bli demonstrert. I tillegg vil det bli gitt informasjon om status for prosjektet.

Stølen mener det er synd om ikke alle fastlegene blir med på ordningen med den nye helseplattformen.

– Det vil være synd dersom ikke alle fastlegene er med på visjonen om en innbygger - en journal. Vi kan ikke påtvinge fastlegene å være med på et system, men vi kan legge forholdene til rette så godt vi kan slik at fastlegene ønsker dette. Derfor har vi involvert legeforeninga såpass godt, slik at kommunikasjonen ut til fastlegene skal være god.

Skal være klar til våren

Helseplattformen skal være en felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, det vil si helseforetak, kommuner, fastleger og private aktører. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen.

Etter planen skal plattformen være oppe og gå 30. april neste år.

For også å få med fastlegene i nordelen av Trøndelag, skal Stølen blant annet delta i et møte for å informere foretaksledelsen i fylket om fastlegeløsningen.

Han mener en årsak til utspillet fra Dragan Zerajic kan være at han rett og slett ikke har fått sett det materialet de sitter på.

– Vi synes derfor at det er et merkelig utspill. De siste to dagene har jeg besøkt flere legekontor i Romsdalen og på Sunnmøre for å vise løsningen til fastleger. I Helseplattformen har vi ni fastleger og to helsesekretærer som ukentlig sitter og bygger og tester fastlegeløsningen. De gjør en svært viktig jobb når de er med på å forme systemet til å bli best mulig for sine kolleger, i tillegg til at de også bistår med å spille inn demonstrasjonsvideoer av fastlegeløsningen som vi viser ut til andre fastleger. Ettersom fastlegeløsningen er kommet så langt på vei at vi kan gjøre live-demonstrasjoner og demoinnspillinger, vil arbeidet med å vise systemet utad ytterligere forsterkes fremover, sier Stølen.

Hør intervju med Christian Stølen her.