Og det er den såkalte "trafikklys-modellen" rektor Dyrdal nå forventer endringer i - allerede denne uka. Siden 16. desember har det vært nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring.

- Ja, det er krevende, og det har vært krevende lenge, både for elever og ansatte, sier Dyrdal.

Han forventer at "trafikklyset" nå skifter fra rødt til gult, at "trafikklys-modellen" revideres slik at den blir enklere å håndtere, og han forventer også en justering i forhold til karantene-håndtering.

Eksamen til våren avlyst?

- Jeg tror vi må finne oss i å leve med dette ei tid framover, sier Dyrdal. - Framtidas skole må derfor sikres et godt system for testing og et godt og sikkert system for isolasjon.

- Dessverre tror jeg at vi i starten av februar kommer til å få beskjed om at eksamen våren 2022 blir avlyst.